Kwaliteit

ZorgSamen-Almere is een zorgaanbieder en heeft daarom te maken met wet- en regelgeving. ZorgSamen- Almere staat in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa.) De zorg en ondersteuning die wordt geboden voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn ondersteuning. Ik doe mijn best om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik zorg dat ik ieder jaar aan bijscholing doe op diverse thema’s die belangrijk zijn voor de ondersteuning en begeleiding. Daarnaast heb ik regelmatig contact met collega’s uit het vak in de vorm van intervisie.  Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan je verwacht. Als dat zo is dan hoor ik graag, zodat ik samen met je naar een oplossing kunnen zoeken om te verbeteren. 

Een klacht indienen, hoe gaat dat?

Ik heb een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling bij ZZP-er in de zorg. Daar kun je een klacht melden. De klacht kun je indienen via het online klachtenformulier: www.zzp-erindezorg.nl/klacht. Dit kun je zelf doen, of een vertegenwoordiger vragen om dit namens jou te doen. Na het indienen wordt contact met je opgenomen.